ZDMV-1

S 1.1.2021 stopi v veljavo Zakon o davku na motorna vozila (ZDMV-1). DMV se plačuje od motornih vozil, ki se dajo prvič v promet ali se prvič registrirajo na ozemlju Republike Slovenije. Davčni zavezanec je oseba, ki pridobi motorno vozilo iz druge države članice.

Poleg nove metodologije obračuna davka, se spremeni tudi postopek homologacije. Emisijske izjave se ne izdaja več in tudi ni več pogoj za izdajo potrdil o skladnosti SB.

Davčni zavezanec mora pred vložitvijo napovedi za odmero DMV pridobiti potrdilo o skladnosti tipa SB pri homologacijskem organu. Šele po zaključenem postopku homologacije davčni zavezanec vloži napoved za odmero DMV (v elektronski obliki prek eDavkov, fizične osebe lahko do 31. 12. 2021 napoved vložijo v fizični obliki). Po končanem postopku odmere DMV lahko davčni zavezanec pri registracijskem organu registrira motorno vozilo.

PIŠITE NAM