Digitalizacija upravljanja z bencinskimi servisi

Namen in cilj operacije je digitalna transformacija poslovnih procesov podjetja. V sklopu operacije bo poudarek na integraciji naprednih programsko-strojnih rešitev za avtomatizacijo poslovnih procesov, s čimer bomo bistveno nadgradili uporabniško izkušnjo kupcev ter dobaviteljev, hkrati pa optimizirali in avtomatizirali lastne poslovne procese v podjetju.

Rezultati operacije bodo izvedba digitalne transformacije, izboljšanje kompetenc zaposlenih in dvig dodane vrednosti na zaposlenega.

Skupna predvidena vrednost projekta znaša 164.620,00 EUR, vrednost sofinanciranja pa 98.772,00.

Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na Javnem razpisu »Spodbude za digitalni transformacijo MSP (P4D-C19).

https://www.eu-skladi.si/