Tehnični pregledi traktorjev na terenu v letu 2022

MULJAVA (pri GASILNEM DOMU)

Torek01. 03. 2022od 8:00 do 17:00

AMBRUS (pri delavnici HOČEVAR)

Četrtek17. 03. 2022od 8:00 do 17:00
Torek22. 03. 2022od 13:00 do 17:00

ZAGRADEC (pri KMETIJSKI ZADRUGI)

Torek15. 03. 2022od 8:00 do 17:00
Torek22. 03. 2022od 8:00 do 11:00
Torek06. 09. 2022od 15:00 do 17:00

ŠENTVID (pri gasilskem domu)

Torek29. 03. 2022od 8:00 do 17:00
Četrtek31. 03. 2022od 8:00 do 11:00

VIŠNJA GORA (pri gasilskem domu)

Četrtek24. 03. 2022od 8:00 do 17:00

RADOHOVA VAS (pri gostilni Grabnar)

Sreda16. 03. 2022od 8:00 do 17:00
Četrtek31. 03. 2022od 13:00 do 16:00
Četrtek01. 09. 2022od 8:00 do 13:00

VIDEM DOBREPOLJE (pri KOVINOUSLUGA)

Četrtek03. 03. 2022od 8:00 do 17:00
Torek08. 03. 2022od 8:00 do 17:00
Četrtek10. 03. 2022od 8:00 do 17:00
Torek06. 09. 2022od 8:00 do 13:00

STRUGE (igrišče osnovne šole)

Torek07. 06. 2022od 8:00 do 17:00